Site Search

Insolvabiliteit

Insolvabiliteit

MS Amlin verzekert de insolvabiliteit van reisondernemingen.

Deze verplichte verzekering die de consument moet beschermen hangt samen met de reiscontractenwet.

"De reisorganisator en/of de reisbemiddelaar die partij zijn bij het contract, dienen aan te tonen dat zij over voldoende garanties beschikken, om in geval van financieel onvermogen, hun verplichtingen jegens de reizigers verder na te komen.

Zij dienen ervoor te zorgen dat de reeds voldane bedragen aan de reiziger kunnen worden terugbetaald en, indien de reis reeds een aanvang heeft genomen, moeten zij zorgen voor de repatriëring van de reiziger."

MS Amlin biedt voor haar klanten deze garanties via de verzekering ‘Financieel Onvermogen Reisorganisaties’.

Onderschrijvers

Lieven Depaepe

Underwriting Manager

Schade

+32 (0) 2 894 71 12
+32 (0) 2 894 71 07

liability.claims.be@amlin.com

Algemene Voorwaarden
Aangesloten Reisondernemingen